Ziekmelden en verlof aanvragen

Is je kind ziek of wil je het om een andere reden afmelden? Dat kan als volgt via de app van Social Schools:

 • Ga naar 'Kinderen' in het menu.
 • Selecteer ‘Snel naar’ en vervolgens ‘Absentie melden’.
 • Onder ‘Mijn kinderen’ klik je op ‘Absenties’ en vervolgens op ‘Absentie melden’.

Gegevens invullen

Bij het melden van een absentie ben je verplicht een aantal zaken in te vullen:

 • De naam van het kind;
 • De reden van de afwezigheid (ziekte, te laat, doktersbezoek, tandarts etc.);
 • De eerste dag van de absentie, de datum en tijd;
 • Het einde van de absentie, de datum en tijd (afhankelijk van de reden ben je verplicht ook een eindtijd in te geven. Bij ziekte is dat soms moeilijk in te schatten en kun je de eindtijd open laten);
 • Het moment op de dag waarop het kind absent is gemeld (vooral bij afwezigheid wegens ziekte).

Na het versturen van de absentie worden de leraar van de groep van je kind en de administratie van school geïnformeerd.

Verlofaanvragen

Soms is het noodzakelijk om buiten de reguliere schoolvakanties of vrije dagen verlof aan te vragen. Zo’n verzoek van ouders moet worden goedgekeurd door de directie. Wij houden ons hierbij aan de voorwaarden voor het toekennen van verlof. Een aanvraag voor verlof kun je doen via de app van Social Schools. Zorg dat je bent ingelogd op de app via app.socialschools.eu.

 • Ga naar ‘Mijn kinderen’.
 • Selecteer een van je kinderen, waarna je op zijn, haar of hun leerlingpagina belandt. Klik hier op ‘Verlof aanvragen’.
 • Je kunt nu ook andere kinderen selecteren en het formulier verder invullen.
 • Klik op ‘Aanvragen’.

Nadat je je aanvraag hebt ingediend kun je de status ervan zien bij je verlofaanvragen. Je kunt je aanvraag eventueel terugtrekken door op het rode kruisje te klikken. Je krijgt in de app Social Schools bericht of het verlof is goedgekeurd.