Het Nederlands Kennis Curriculum (NKC)

Het NKC is een aanbod voor groep 1 tot en met 8 dat is ontwikkeld door leraren, waarin verschillende vakgebieden in samenhang thematisch worden aangeboden. Door deze thematische manier van werken wordt leren niet alleen leuker, kinderen onthouden ook beter wát ze leren. Het NKC draagt bij aan het vergroten van de basiskennis van onze leerlingen. Zo leren ze de wereld om zich heen beter te begrijpen.   

Kansen voor al onze leerlingen

Het NKC biedt veel kansen voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben, maar ook voor leerlingen die meer aankunnen, omdat de leraren binnen de thema’s volop kunnen differentiëren. Leerlingen worden volop geprikkeld en uitgedaagd, tonen een grote betrokkenheid bij de stof en vergroten in een kort tijdsbestek hun woordenschat. 

Duurzame ontwikkelingsdoelen

Met de lessen van het Nederlands Kennis Curriculum maken we leerlingen bewust van de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen die vastgesteld zijn door de Verenigde Naties (2015-2030). Het gaat dan bijvoorbeeld om thema’s als het wereldwijd uitbannen van armoede, het realiseren van gezondheidszorg voor iedereen en de aanpak van klimaatverandering.