Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk inspraakorgaan tussen school, ouders en schoolbestuur. De MR van Blink bestaat uit vier leerkrachten en vier ouders en vergadert acht keer per schooljaar. De laatste goedgekeurde notulen zijn terug te vinden op onze downloadpagina. 

Voor veel besluiten heeft de school of het schoolbestuur instemming of advies nodig van de MR, voordat deze kunnen worden doorgevoerd. Welke onderwerpen voor advies en welke voor instemming in aanmerking komen is geregeld in het reglement. De actuele tekst van de 'Wet medezeggenschap op scholen' is te vinden op: https://wetten.overheid.nl/.

De MR mag ook zelf onderwerpen aandragen en hierover advies uitbrengen.

Heb je een vraag voor de MR? Stuur dan een bericht naar mr.blink@wijs-utrecht.nl. De vergaderingen zijn vrij toegankelijk, dus je bent van harte welkom deze bij te wonen. We vinden het wel fijn als je ons hier van tevoren even over informeert via de mail.

Op stichtingsniveau is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor bovenschoolse zaken.

Jaarverslag MR 2022-2023

Voorstellen leden van de MR.pdf

 

 

Notulen MR vergadering februari 2023
Notulen MR vergadering april 2023
Notulen MR vergadering mei 2023
Notulen MR vergadering juni 2023
Notulen MR vergadering oktober 2023