Klachtenregeling

Als een ouder of leerling een klacht heeft, bespreekt hij, zij of hen die met de leraar. Samen plannen ze een afspraak buiten schooltijd, zodat een gesprek ongestoord kan plaatsvinden. In de meeste gevallen zal dit gesprek ertoe leiden dat het probleem wordt opgelost.

Neemt de ouder met de klacht in eerste instantie contact op met de schoolleider of directeur, dan zal deze verwijzen naar de betreffende leraar. Als het eerder genoemde gesprek tussen ouder, leerling en leraar geen oplossing biedt, maken ze samen een vervolgafspraak. Voor dit gesprek wordt ook de schoolleider/directeur uitgenodigd. Leidt ook dit gesprek niet tot een oplossing, dan kan de ouder gebruikmaken van de mogelijkheden zoals die in de officiële klachtenregeling zijn opgenomen.

Over deze klachtenregeling kun je lezen in het algemene gedeelte van de schoolgids. Ga hiervoor naar het tabblad Schoolgids op deze website en blader door naar paragraaf 2.4. De volledige klachtenregeling vind je hier: Klachtenregeling St. Wijs!

Onze interne contactpersoon voor het behandelen van klachten is Maaike Schenk. Maaike is bereikbaar op maaike.schenk@wijs-utrecht.nl of tel: 030-666 80 52. Wil je graag een externe partij betrekken bij de gesprekken? De externe contactpersoon van Basisschool Blink is Joop Hoogendoorn bereikbaar op ext.vertr.persoon@gmail.com of via telefoonnummer 06-43032083.

De klachtenregeling helpt ons goed en zorgvuldig om te gaan met klachten van ouders en leerlingen.