Schooltijden

Op Blink hanteren we vaste lestijden. Alleen de woensdag ziet er anders uit en wijkt daarmee voor alle groepen af van de rest van de week.

Groep 1 tot en met 7  
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag   08:15 – 14:00 uur
Woensdag       08:15 – 12:15 uur
Groep 8  
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 08:10 – 14:00 uur
Woensdag 08:10 – 12:15 uur

’s Morgens openen we onze deuren om 08:05 uur.

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er tussenschoolse opvang op onze school. Tussen de middag gaan de klassen bij goed weer lekker buitenspelen, ontspanning is tenslotte minstens zo belangrijk als inspanning. We zijn trots op het feit dat we vaste gezichten kunnen inzetten voor deze opvang, want enkele pedagogisch medewerkers en onderwijsassistenten die de rest van de schooldag ook zichtbaar zijn begeleiden dit pauzemoment. Zo werken we actief aan een leeromgeving waarin veiligheid en vertrouwen voorop staan.