Voor-, tussen- en naschoolse opvang

Op basisschool Blink bieden wij in samenwerking met Kind & Co voor- en naschoolse opvang aan. Kinderen zijn vanaf 07:30 uur welkom op Blink bij de pedagogisch medewerkers van de organisatie en worden voor aanvang van de les naar de lokalen gebracht. Ook in de middagpauze zijn vaste medewerkers van Blink en Kind & Co het aanspreekpunt voor leerlingen, zodat continuïteit en stabiliteit gedurende de dag gewaarborgd zijn. Na schooltijd is er opnieuw mogelijkheid gebruik te maken van opvang; dan zijn leerlingen van deze school welkom in de BSO-lokalen van onze school, waar ze dezelfde vaste medewerkers weer treffen.

De opvang van Kind & Co heeft een aantal voordelen:

  • Er is ook opvang tijdens studie- en lesvrije dagen van leraren van onze school.
  • In de vakantie wordt het activiteitenprogramma verder uitgebreid met workshops van externe aanbieders en uitstapjes in de omgeving.
  • Het activiteitenprogramma sluit aan bij het programma van de school.
  • Er is een doorgaande lijn met de school als het gaat om het naleven van regels en afspraken: we werken samen aan een positief pedagogisch klimaat.

Wil je meer weten over de opvang van KNM Kind & Co op onze school? Kijk dan op www.kmnkindenco.nl voor meer informatie. Wil je je kind aanmelden of zou je graag eens in gesprek gaan met een medewerker van Kind &Co? Mail dan naar planning@kmnkindenco.nl, of bel 030-6004750.

Vrijwillige Overblijfbijdrage

Voor onze leerlingen streven we naar een goede balans tussen inspanning en ontspanning gedurende een lesdag. Voor onze medewerkers vinden we dit ook van belang. We huren daarom pedagogisch medewerkers van KNM Kind & Co in, die samen met ondersteunend personeel, het toezicht tijdens de lunchpauze verzorgen. Naast het realiseren van voldoende toezicht om de veiligheid te waarborgen vinden we voldoende spelaanbod ook belangrijk. Wij schaffen daarom jaarlijks nieuw buitenspeelmateriaal aan voor de kinderen.
Wij vragen u daarom om een vrijwillige overblijfbijdrage van 65 euro per kind per jaar. Uiteraard is dit geen verplichting. Dit bedrag zal aan het begin van het schooljaar worden geïnd. Mocht u gebruik willen maken van de U-pas laat dit dan weten via info.blink@wijs-utrecht.nl. We nemen dan contact met u op.