Oudervereniging

De oudervereniging van Blink heeft als doel de samenwerking tussen ouders, school en leerkrachten te bevorderen. De vereniging bestaat uit ouders van leerlingen. De bestuursleden worden gekozen uit deze ouders en zijn ingedeeld in commissies die zich, in samenwerking met de event managers van school, inzetten bij de organisatie van allerlei activiteiten, zoals sportdagen, Sinterklaas, de viering van Kerst of Pasen of carnaval. Samen maken we herinneringen die leerlingen lang zullen bijblijven.  

De ouderbijdrage Oudervereniging

De school ontvangt van de overheid alleen de kosten voor het lesprogramma. Om extra activiteiten die buiten het gewone lesprogramma vallen toch te kunnen aanbieden, vragen we ouders/verzorgers om een vrijwillige bijdrage. Van de ouderbijdrage Oudervereniging worden de eerder genoemde activiteiten betaald.

De vrijwillige ouderbijdrage Oudervereniging is niet wettelijk verplicht, maar zonder ouderbijdrage is het moeilijker onze activiteiten uit te voeren.

In het schooljaar 2022-2023 vragen we de volgende bijdrage van ouders:

  • nieuwe instroom (voor kinderen die na 1 februari op onze school starten): €25,-
  • leerlingen groep 1 tot en met 7: €40,-
  • leerlingen groep 8: €13,-

Aangepaste bijdrages en U-pas

Er zijn situaties waarin de ouderbijdrage niet betaald kan worden. Met de U-pas kan je de ouderbijdrage in dat geval terugvragen bij de gemeente. Je stuurt dan een kopie van deze pas naar info.blink@wijs-utrecht.nl. Houd er rekening mee dat we jaarlijks opnieuw een kopie van de U-pas nodig hebben.

Ben je niet in het bezit van een U-pas maar kun je de ouderbijdrage niet betalen, laat dit dan weten aan de penningmeester van de oudervereniging. Met de penningmeester kun je passende en discrete afspraken maken over bijvoorbeeld gespreid betalen.