Kindcentrum

Binnen kindcentrum Blink spelen, leren en ontwikkelen kinderen zich in de leeftijd van 2,5 tot 12 jaar. Enthousiaste en gemotiveerde medewerkers van de basisschool, kinderopvang en naschoolse opvang werken effectief samen aan een doorgaande lijn tussen opvang en onderwijs. Er wordt gewerkt vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid, met als doel de kinderen een stevige basis voor de toekomst te bieden in een veilige omgeving. 

Kindcentrum Blink is een plek waar kinderen zich welkom voelen. Gedurende de dag krijgen kinderen de ruimte om op te groeien, te spelen, anderen te ontmoeten, zich te ontwikkelen en te leren in een veilige en vertrouwde omgeving.

Wij bieden voorschoolse - en naschoolse opvang. Kinderen zijn vanaf 07:30 uur welkom op Blink bij de pedagogisch medewerkers en worden om 08:05 uur naar hun klaslokaal gebracht. Na schooltijd is er opnieuw de mogelijkheid om gebruik te maken van opvang; dan zijn leerlingen van Blink welkom in de BSO-ruimtes van onze school, waar ze dezelfde vaste medewerkers weer treffen. Ook in de middagpauze zijn vaste medewerkers van het kindcentrum het aanspreekpunt voor de kinderen, zodat continuïteit en stabiliteit gedurende de dag gewaarborgd zijn.  

De samenwerking tussen opvang en onderwijs binnen het kindcentrum heeft meerdere voordelen:

  • Het wegbrengen en ophalen van uw kind(eren) wordt eenvoudiger, met zowel opvang als onderwijs op één plek. 
  • Uw kind is 360 dagen per jaar welkom op Kindcentrum Blink voor opvang en/of onderwijs.
  • Er is aandacht voor een brede ontwikkeling van uw kind(eren).
  • Vaste medewerkers zorgen zowel tijdens opvang als onderwijs voor een veilige en vertrouwde omgeving voor de kinderen.
  • Er is een doorgaande lijn gedurende de hele dag als het gaat om het naleven van regels en afspraken: we werken samen aan een positief pedagogisch klimaat.
  • Er is een soepele overgang tussen onderwijs en opvang. 
  • Professionals met verschillende deskundigheden werken effectief met elkaar samen. 
  • Het activiteitenprogramma sluit aan bij het programma van de school. De thema’s die op school behandeld worden komen terug bij zowel de BSO als de peutergroep. We maken hierbij gebruik van elkaars kennis om kinderen optimaal voor te bereiden op de toekomst.
  • Tijdens de vakanties wordt het activiteitenprogramma verder uitgebreid met workshops van externe aanbieders en uitstapjes in de omgeving.

Voor de kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar wordt er peuteropvang aangeboden. Door de nauwe samenwerking stromen de kinderen van de peutergroep moeiteloos door naar de kleutergroep. Zo is de stap naar de basisschool niet te groot en vooral erg leuk!

Voor meer informatie over de voorschoolse - en naschoolse opvang verwijzen wij u naar: kindencoludens.nl/locaties/buitenschoolse-opvang-vleuterweide-tuinlanden

Voor meer informatie over de peutergroep verwijzen wij u naar: kindencoludens.nl/locaties/peuteropvang-vleuten-blink

Kindcentrum Blink is een samenwerking tussen Wijs! en Kind&co ludens.