Positieve schoolcultuur

Rust. Regelmaat. Structuur. Wij zijn ervan overtuigd dat onze leerlingen optimaal tot leren komen in een veilige, vertrouwde schoolomgeving. We besteden binnen Blink aandacht aan het creëren en behouden van een positieve schoolcultuur. Lachen mag, kletsen mag en af en toe zal er worden gefluisterd: alles op zijn tijd en met respect voor de ander. De open, ruimtelijke indeling van Blink maakt ons extra alert op ons gedrag, want een positieve sfeer en een prettige leeromgeving maken we samen.

Aandacht

Leerlingen worden vanaf de start van hun schoolloopbaan bij Blink individueel en in groepsverband op dezelfde manier begeleid. Die eenduidigheid leidt ertoe dat iedereen weet wat er van hem, haar of hen wordt verwacht. We hebben aandacht voor:

  • De fases van groepsvorming;
  • Het schoolklimaat en rust;
  • Het realiseren van regelmaat en structuur;
  • Normen, waarden en gedrag;
  • Verantwoordelijkheid nemen en geven;
  • Verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van de omgeving binnen en buiten de school.

Schoolgewoontes

Op Blink werken we met wat we ‘schoolgewoontes’ noemen. Deze schoolgewoontes zijn gekoppeld aan de waarden respect, veiligheid en verantwoordelijkheid. We werken actief met de leerlingen samen aan het naleven van de regels die we hierbij hebben opgesteld. Deze zijn ook zichtbaar in ons schoolgebouw en in de lokalen, zodat iedereen zich ervan bewust is en we elkaar erop kunnen aanspreken.