Sterk onderwijs

Bij Blink blijven we voortdurend in ontwikkeling. We delen een sterke, eenduidige visie, hebben hoge verwachtingen en bieden een fijne, veilige basis voor onze leerlingen. Door onze manier van werken hebben we goed en snel zicht op alle leerlingen, ook diegenen die wat extra tijd, oefening, uitleg of verdieping en uitdaging nodig hebben. Aan de hand van de Expliciete Directe Instructie doen we er alles aan ieder kind te laten excelleren binnen de eigen mogelijkheden. De vijf pijlers van ons sterke onderwijs vormen de leidraad in ons streven alles uit onszelf en onze leerlingen te halen:

  • Het management van Blink is van hoge kwaliteit.
  • Het werk van onze medewerkers is van hoge kwaliteit.
  • We hebben een plan en doelen voor de lange termijn.
  • Onze houding is open en actiegericht.
  • We willen altijd beter.¬†

Onze manier van lesgeven

De leraren van Blink hebben hun focus liggen bij het verzorgen van goed onderwijs en het overbrengen van kennis. Ze doen dit van groep 1 tot en met 8 volgens het EDI-model, de Expliciete Directe Instructie (EDI). De leraar activeert, betrekt alle leerlingen voortdurend bij de instructie, controleert en stelt bij. Op deze manier verloopt het leerproces van het kind zo effectief mogelijk. Leraren houden elkaar scherp door regelmatig bij elkaar te observeren en feedback te geven op elkaars manier van lesgeven. We vinden het heel belangrijk deze instructie goed in de vingers te hebben, omdat we alle leerlingen er de beste kansen mee geven.

De kwaliteit van ons onderwijs

Om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen werken we met kwaliteitskaarten. Deze kaarten bevatten richtlijnen of protocollen met betrekking tot allerlei onderwijszaken. De leraar pakt de kaart erbij, hoeft niet veel tijd te besteden aan allerlei uitzoekwerk en kan zich richten op zijn, haar of hun primaire taak: lesgeven. Het mooie van de kwaliteitskaarten is, dat we ons ervan verzekeren, dat iedereen dezelfde werkwijze hanteert bij veelvoorkomende situaties.